Na vykládku auto vieme vybaviť paletovým vozíkom alebo rudlou